Наставно особље

Листа ангажованих наставника

Презиме, средње слово, име

Звање

Ужа научна или уметничка област

% радног времена у установи

Допунски рад (%), или рад по уговору

1
професор струковних студија Математика и механикаТехнологија флуидне технике

100

0

2
професор струковних студија Информатичке технологијеПроизводне технологије

100

0

3
професор струковних студија Информатичке технологије

100

0

4
предавач Математика и механикаТехнологија процесне опреме

100

0

5
професор струковних студија Математика и механика

100

0

6
предавач Страни језик

100

0

7
професор струковних студија Производне технологије

100

0

8
професор струковних студија Производне технологијеТехнологија саобраћаја

100

0

9
професор струковних студија Производне технологијеТехнологија саобраћаја

100

0

10
професор струковних студија Информатичке технологије

100

0

11
професор струковних студија Технологија саобраћаја

100

0

12
професор струковних студија Производне технологијеТехнологија саобраћаја

100

0

13
предавач Информатичке технологијеТехнологија флуидне технике

100

0

14
предавач Математика и механикаТехнологија саобраћаја

100

0

15
предавач Производне технологије

100

0

16
предавач Технологија флуидне технике

100

0

17
предавач Производне технологијеОрганизација пословања

100

0

18
предавач Информатичке технологијеПроизводне технологије

100

0

19
предавач Информатичке технологијеПроизводне технологије

100

0

20
предавач Производне технологијеОрганизација пословања

100

0

21
професор струковних студија Организација пословања

0

33

22
доцент Технологија саобраћаја

0

33

23
доцент Технологија саобраћаја

0

33

24
предавач Информатичке технологије

50

0

25
предавач Математика и механика

100

0